รางวัลที่ได้รับ

HALL OF FRAME

(หอเกียรติยศ : สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

 

taiwan
20201009_135833
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ปี 2562

แสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ประจำปี 2562

Learn More
MG_4309-696×464
MG_4283
20181022_145207
MG_4327
MG_4339
20181022_145206
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ถ้วยพระราชทานฯ องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับประเทศปี 2561

“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ โดยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ ประจำปี 2561

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
โล่เชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ปี 2555

โล่เชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 จากกระทรวงวัฒนธรรม

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2554

เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2553

เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2552

เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
เชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี 2551

เชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  โครงการเชิดชูครูกวีศรีสุนทร ซึ่งมอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานภาษาและวรรณกรรมของไทยให้ยั่งยืน

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2551

เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ปี 2550

ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
โล่เชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ปี ประจำปี 2550

เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเ ทพมหานคร ปี 2549

ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเ ทพมหานคร มาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ให้การสนับสนุนพัสดุครุภัณฑ์ในโครงการบ้านพิน็อคคิโอ ปี 2548

ให้การสนับสนุนพัสดุครุภัณฑ์ในโครงการบ้านพิน็อคคิโอ กรุงเทพมหานคร

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเขียน แห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ปี 2547

ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ประจำปี 2547

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 25,000 บาท เพื่อพัฒนาการศึกษา ปี 2547

สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 25,000 บาท เพื่อพัฒนาการศึกษาของ โดยมอบเป็นสมบัติของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
มอบโล่เป็นเกียรติและขอบคุณ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2547

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มอบโล่เป็นเกียรติและขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม  “ราชมงคลแรลลี่  น้องพี่สัมพันธ์”

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น มูลนิธิ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ปี 2547

ผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น มูลนิธิ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ปี 2547

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2547

ผู้สนับสนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  โอกาสครบรอบ 7 ปี

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนวันครูของข้าราชการกรุงเทพฯ ประจำปี 2547

ผู้สนับสนุนวันครูของข้าราชการกรุงเทพฯ  ประจำปี 2547

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนโครงการนิทรรศการศิลปเด็กและ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2547

ผู้สนับสนุนโครงการนิทรรศการศิลปเด็กและ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2547

Learn More
nocer
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์ ปี 2546

ผู้สนับสนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์ ปี 2546

Learn More