ค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว

4565

ตามที่คณะกรรมการโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ได้ดำริจัดโครงการบันไดกวี เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านกวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ ทั้งนี้โครงการบันไดกวีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนไทยเข้าใจรูปแบบ ฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยมีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดยคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เห็นสมควรจัด โครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๖ สำหรับเยาวชนและครูอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

เนื่องจากปัจจุบันพบการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรค “โควิด-19” ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรค “โควิด-19” ทางโครงการฯ จึงเห็นควร เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์โรค “โควิด-19” จะดีขึ้น โดยครู และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง (ไปรษณีย์และออนไลน์) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (โดยขยายเวลาจากวันที่ 26 พฤษภาคม 2563)

ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติ ทางโครงการฯ จะแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมให้ทราบอีกครั้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.csrcpall.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2-071-2902

 

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญและข้อมูลการสมัครแบบออฟไลน์คลิกที่นี่


สำหรับผลงานนักเรียน

ส่งผลงานออนไลน์ (สำหรับนักเรียน) เข้าร่วมโครงการค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่


สำหรับส่งผลงานครู

ส่งผลงานออนไลน์ (สำหรับครู/อาจารย์) เข้าร่วมโครงการค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่


 

ท่านที่มีปัญหาในการส่งผลงานออนไลน์ สามารถโทรสอบถามได้ที่โทร 02-071-2909 ในเวลาราชการ