ค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ว

0
2572

ตามที่คณะกรรมการโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ได้ดำริจัดโครงการบันไดกวี เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านกวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ ทั้งนี้โครงการบันไดกวีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนไทยเข้าใจรูปแบบ ฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยมีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดยคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เห็นสมควรจัด โครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๕ สำหรับเยาวชนและครูอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญและข้อมูลการสมัครแบบออฟไลน์คลิกที่นี่


สำหรับผลงานนักเรียน

ส่งผลงานออนไลน์ (สำหรับนักเรียน) เข้าร่วมโครงการค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 5 คลิกที่นี่


สำหรับส่งผลงานครู

ส่งผลงานออนไลน์ (สำหรับครู/อาจารย์) เข้าร่วมโครงการค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 5 คลิกที่นี่


 

ท่านที่มีปัญหาในการส่งผลงานออนไลน์ สามารถโทรสอบถามได้ที่โทร 02-071-2909 ในเวลาราชการ