“ซีพี ออลล์” จัดการประชุมรับรองผลการตัดสิน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19” เผยปีนี้มีรางวัลชนะเลิศครบ 6 ประเภท

1036

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับรองผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสินประเภทต่าง ๆ ให้เกียรติร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเลขานุการกรรมการกิตติศักดิ์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัท กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการตัดสิน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสำหรับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ และให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยผลการตัดสินมีดังนี้

ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง นาฏกรรมจำนรรจ์ ประพันธ์โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ จัดพิมพ์โดย ผจญภัยสำนักพิมพ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ดวงตากวี ประพันธ์โดย รินศรัทธา กาญจนวตี จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ออน อาร์ต และหนังสือที่ได้รับรางวัลยกย่องการสืบสานขนบวรรณศิลป์ท้องถิ่น คือเรื่อง ดอย ฟ้า นา แม่ ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย วิลักษณ์ ศรีป่าซาง


ประเภทการ์ตูน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง Whale Hunters (นักล่าวาฬ) วาดภาพและประพันธ์โดย จเด็จ กำจรเดช จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เวลา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง วิ่ง…สู่ชีวิตใหม่ : RUN FOR NEW LIFE ฉบับการ์ตูน วาดภาพโดย เรืองศักดิ์ ดวงพลา และ THE DUANG บทการ์ตูนโดย เรืองศักดิ์ ดวงพลา และสุดใจ พรหมเกิด จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา และแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง HAVE A GOOD DIE วันนี้คือวันตายของเจ้า! วาดภาพและประพันธ์โดย PPONG จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน


ประเภทนวนิยาย รางวัลชนะเลิศ เรื่อง รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู ประพันธ์โดย สุมาตร ภูลายยาว จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เดฟั่น เรื่องเล่าของตระกูลคนเฆี่ยนเสือจากไทรบุรี ประพันธ์โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ จัดพิมพ์โดย ผจญภัยสำนักพิมพ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง วินาทีไร้น้ำหนัก ประพันธ์โดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน, รางวัลกำลังใจสร้างสรรค์ คนจรดาบ ประพันธ์โดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน


ประเภทรวมเรื่องสั้น รางวัลชนะเลิศ เรื่อง สเปโร โซนาตา ท่วงทำนองแห่งความหวัง ประพันธ์โดย รมณ กมลนาวิน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สำเภา , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Family Comes First ด้วยรักและผุพัง ประพันธ์โดย นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง บ้านที่กลับไม่ได้ ประพันธ์โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิกระจกเงา


ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ด.ช.ตุ้ม ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย สุรศักดิ์ กฤษณมิษ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล , รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง เจ้าหนูผู้พิทักษ์แห่งเกาะลิบง ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย กิติศักดิ์ ศรีแก้วบวร


ประเภทสารคดี (ทั่วไป) รางวัลชนะเลิศ เรื่อง หลังบ้านคณะราษฏร ประพันธ์โดย ชานันท์ ยอดหงษ์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ ประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา (นายพินต้า) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ 13357, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง 2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน ประพันธ์โดย นริศ จรัสจรรยาวงศ์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน,หนังสือแนะนำ มี 4 เรื่อง คือ เรื่อง รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด ประพันธ์โดย แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร และชิดชนก ชูช่วย จัดพิมพ์โดย Sook Publishing, เรื่อง ส่องลายคราม สืบหาจีนกรุงศรีฯ ประพันธ์โดย พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม, เรื่อง NOSE NOTE บันทึกเรื่องกลิ่นจากปลายจมูก ฝนตกข้างบ้าน ถึงจักรวาลอันไกลโพ้น ประพันธ์ โดย กันต์นที นีระพล จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อะโวคาโด บุ๊กส์ และเรื่อง WORLD WAR TOOLS สงครามโลกใน สิ่งของ ประพันธ์โดย มนสิชา รุ่งชวาลนนท์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน


รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ละไว้ในฐานที่คิดถึง ประพันธ์โดย แทนชีวา , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เรื่อง เราอาจกลัวและเพรียกถามทางกลับบ้าน ประพันธ์โดย ณรงค์ชัย แสงอัคคี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล


รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดเรื่องสั้น รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล, รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ประพันธ์ โดย นานาฮาระ ฮิเดยูกิ

สำหรับรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนิยายขนาดสั้น และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน ไม่มีผลงาน ใดสมควรได้รับรางวัลทั้ง 3 อันดับ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน รางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ ผู้ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 มีกำหนดจะจัดขึ้น ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ศกนี้ ณโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ของโครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดได้ที่ https://7book.csrcpall.com และ https://www.csrcpall.com หรือทางเฟซบุ๊ค : เซเว่นบุ๊คอวอร์ด