หนังสือรวมเรื่องสั้นเข้ารอบ 7 เล่มสุดท้าย รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่17

4770

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผลงาน

จากการประกวดหนังสือประเภทรวมเรื่องสั้น โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 โดยภาพรวมของหนังสือที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจำนวน 26 เล่ม นอกจากจะมีความหลากหลายทั้งแนวเรื่อง, เนื้อหา และวิธีการเขียนอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของนักเขียนแต่ละคนแล้ว ยังเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยนักเขียนหลายรุ่น ทั้งนักเขียนใหม่และนักเขียนที่มีชื่อเสียง ซึ่งจากการร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ใช้เวลากลั่นกรองถึง 6 ครั้งแล้ว จึงมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น 7 เล่มผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Short List) ดังต่อไปนี้

1. 24 ชั่วโมง โดย แพรพลอย วนัช
2. กวีพูด รวม 10 เรื่องสั้น โดย ฟ้า พูลวรลักษณ์
3. นักจิบแสงจันทร์ โดย ประชาคม ลุนาชัย
4. ภาพเหมือนของคืนฤดูร้อน โดย ปันนารีย์
5. เรื่องราวในวันหนึ่งกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ โดย กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ
6. ไร้สัญชาติและตัวละครอื่น ๆ โดย บัญชา อ่อนดี
7.อาถรรพ์ภาพวาดเสือดำ โดย กำพล นิรวรรณ

สำหรับผลงานหนังสือรวมเรื่องสั้นทั้ง 7 เล่มนี้ มีความโดดเด่นทั้งเนื้อหาและลีลาการเขียนที่แตกต่างกันไป ผู้เขียนได้นำเสนอแง่มุมความคิดผ่านกระบวนการเขียนเรื่องสั้นได้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระและชั้นเชิงการเขียน โดยบางเล่มได้สะท้อนภาพทางสังคมระดับต่าง ๆ ได้อย่างชวนคิด ทั้งในระดับครอบครัว และในระดับสังคมวงกว้าง ในขณะเดียวกันก็มีบางเล่มที่บอกเล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ภายใต้เงื่อนไขของวันเวลาเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้แล้วเนื้อหาของหนังสือบางเล่มยังเป็นเสมือนการตั้งคำถามให้ผู้อ่านนำไปขบคิดอีกด้วย
ดังนั้น…หนังสือรวมเรื่องสั้นทั้ง 7 เล่มนี้จึงสมควรได้รับการเข้าสู่พิจารณาในรอบตัดสินเพื่อรับรางวัลเซเว่นบุ๊อวอร์ด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้นต่อไป โดยจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 นี้