“ผู้บริหาร ซีพี ออลล์” เยี่ยมชม รร.ปากคลอง ประเทศกัมพูชา

0
3075

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 คุณประสิทธิ์  ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และคุณคมสันต์ ณ รังษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  จ.ตราด ร่วมด้วยคณาจารย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนปากคลอง  จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา   เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไปในอนาคต โดยมีคุณแงต โซะ ธูน  ผู้อำนวยการ โรงเรียนปากคลอง คณาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น