“ซีพี ออลล์” ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ นำ “ยังบาริสต้าแชมป์เปี้ยน” เปิดโลกการเรียนรู้ที่ไต้หวัน

2304

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม, หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ร่วมด้วยหน่วยงานการตลาดบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ที่ไต้หวัน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนไทยที่บกพร่องทางการได้ยินซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศจากโครงการ YOUNG BARISTA CAMP ได้ทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของไต้หวัน อีกทั้งได้พบปะและเรียนรู้การทำกาแฟจากบาริสต้ามืออาชีพระดับโลกชาวไต้หวัน ระหว่างวันที่ 21-26 ธันวาคม 2562 เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน

สำหรับกลุ่มเยาวชนไทย รวม 6 คน และครูที่ปรึกษา 1 คนที่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นทีมเยาวชนที่ชนะเลิศจากโครงการ YOUNG BARISTA CAMP ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม, หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ร่วมด้วยหน่วยงานการตลาดบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด โดยเป็นค่ายต่อยอดเพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟขั้นพื้นฐานพื้นฐานสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมจากวิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทในเครือซีพี ออลล์ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดการแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 6 คน โดยมีนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ทีมจาก 4 โรงเรียน โดยทีมจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าว

ตลอดระยะเวลา 6 วัน กลุ่มยังบาริสต้าแชมป์เปี้ยนได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไต้หวัน แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของไต้หวัน อาทิ Treasure Hill Artist Village ถนนคนเดินจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ตลอดจนได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไต้หวัน อีกทั้งได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ ยังได้พบปะและพูดคุยกับแชมป์ลาเต้อาร์ต ชาวไต้หวันพร้อมทดลองทำ เยี่ยมชมร้านกาแฟชื่อดังหลายแห่งที่ไต้หวัน

กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ที่ไต้หวันสำหรับเยาวชนไทยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก หน่วยงานภาคเอกชนไทยและไต้หวันหลายแห่ง เพื่อให้กลุ่มเยาวชนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ด้าน มร.โทนี่ อู ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ กล่าวว่าตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้นักเรียนที่มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่ไต้หวันได้รับประสบการณ์อันดีกลับมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนกลุ่มนี้จะช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน ตลอดจนแบ่งปันความรู้ด้านกาแฟซึ่งได้ไปเรียนรู้ที่ไต้หวันแก่เพื่อน ๆ ในสถานศึกษา อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป