ขอเชิญผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นยอดกล้า เข้าร่วมอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม ปี 2563

0
1064

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม : เรียนรู้ต่อยอด เรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการกล้าวรรณกรรม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม จึงขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นยอดกล้าตั้งแต่ค่ายกล้าวรรณกรรม เข้าร่วมต่อยอดยอดกับโครงการฯ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร