ขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นยอดกล้า เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม ปี 2562

0
665

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม : เรียนรู้ต่อยอด เรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการกล้าวรรณกรรม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม จึงขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นยอดกล้าตั้งแต่ค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 12-15 เข้าร่วมต่อยอดยอดกับโครงการฯ โดนท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร