‘ซีพี ออลล์’ มอบรางวัล ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๔’

4035

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๔ อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมอัญเชิญโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบแก่สุดยอดนักเขียน ๒ คน 

 

งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๔  จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธี

 

โดยมีคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ตลอดจนกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการตัดสินหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และสื่อมวลชน

 

การประกวดครั้งที่ ๑๔ มีนักประพันธ์ นักวาดการ์ตูน นักเขียนรุ่นเยาว์ ตลอดจนสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ เล่ม ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตัดสิน อันประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ นักวิชาการ นักเขียน อาทิ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, รศ.สุพรรณี วราทร, ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ , ศ.กีรติ บุญเจือ , นายนิรันศักดิ์  บุญจันทร์ , นายศักดา แซ่เอียว เป็นต้น

 

สำหรับปีนี้ มีรางวัลชนะเลิศ รวม ๒ ประเภท คือ

– รางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยาย
“กระจกขอบทอง”
ประพันธ์โดย กฤษณา อโศกสิน (สุกัญญา ชลศึกษ์)

– รางวัลชนะเลิศประเภทกวีนิพนธ์
“ระหว่างทางกลับบ้าน”
ประพันธ์โดย อังคาร จันทาทิพย์

 

 

 

 

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

– ปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย 

– เปิดใจผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ล่าสุดเตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยยังคงมีการกำหนดรางวัลไว้ ๗ ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ นวนิยาย นิยายภาพ (การ์ตูน) รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrcpall.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๐๗๑-๒๙๐๒ ถึง ๓