“ซีพีออลล์” มอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง

0
1922

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือสำหรับเด็กแก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี และมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนด้วย