ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๖

0
3821

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ ๑๖ อย่างสมเกียรติ
งานรับโล่พระราชทานรางวัล “หนังสือดีเด่นเซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๖ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการโครงการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน อีกทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๖ ได้รับความสนใจจากนักเขียน นักวาดการ์ตูน นักเขียนรุ่นเยาว์ ตลอดจนสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น ๒๓๒ ผลงาน

สำหรับปีนี้ มีรางวัลชนะเลิศครบทั้ง ๖ ประเภท ดังนี้

 

๑. ประเภทกวีนิพนธ์

เรื่อง ทุกขณะ กระจ่างชัด สัมผัสใจ


ประพันธ์โดย รินศรัทธา กาญจนวตี (หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา)

๒. ประเภทการ์ตูน

เรื่อง ประโยคสัญลักษณ์

วาดภาพและประพันธ์โดย มุนินฺ (มุนินทร์ คชรัตน์)

๓. ประเภทนวนิยาย

เรื่อง ใต้ฝุ่น


ประพันธ์โดย โกลาบจัน (เพทาย จิรคงพิพัฒน์)

๔. ประเภทรวมเรื่องสั้น

เรื่อง ดอก รัก


ประพันธ์โดย ตินกานต์ (รุจิรา เชาว์ดี)

๕. ประเภทวรรณกรรมเยาวชน

เรื่อง พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก(สาว)นักร้อง


ประพันธ์โดย โชติ ศรีสุวรรณ

๖. ประเภทสารคดี (ทั่วไป)

เรื่อง ดอกไม้ใต้ภูเขาน้ำแข็ง


ประพันธ์โดย อรสม สุทธิสาคร

โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ มีกำหนดเปิดรับผลงานพร้อมใบสมัครระหว่างเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ ถึงกุมภาพันธ์ ศกหน้า โดยยังคงมีการกำหนดรางวัลไว้ ๗ ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.csrcpall.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๐๗๑-๒๙๐๒ ถึง ๓