“ซีพี ออลล์” ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายจัดงานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปฯ “ฉันอยากไปประเทศจีน”

0
15475

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และบริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้นความคิดสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “ฉันอยากไปประเทศจีน” จำนวน 7 ผลงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ถนนเทียมร่วมมิตร


คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีที่ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และบริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อดำเนินโครงการประกวดคลิปวิดีโอความคิดสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “ฉันอยากไปประเทศจีน” โดยมีสายการบินจีนรวม 6 สายการบิน ร่วมให้การสนับสนุนโครงการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการประกวดครั้งนี้ ตลอดจนนิทรรศการการท่องเที่ยวจีน “NIHAO CHINA” จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์จีนมากยิ่งขึ้น นำมาสู่แรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวจีน เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

งานมอบรางวัลในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณฉาง ยู่ เหมิง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คุณเชว่ เสี่ยวหวา ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ คุณติง พันซาน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด ร่วมด้วยผู้บริหารสายการบินจีนที่ให้การสนับสนุนโครงการ ตลอดจนผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับผลงานคลิปวิดีโอความคิดสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “ฉันอยากไปประเทศจีน” ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) จำนวน 15 ผลงานได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯ ได้แก่ คุณไปรมา หวังโสม, คุณจุฑามณี มหาสวัสดิ์, คุณชลธิดา นิธิโรจน์ปัญญา, คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ, คุณวรรณพร สงเคราะห์, คุณณัฐดนัย สมัครการ, คุณธนิฎฐา เอียดพวง, คุณกรภัค สุระเสรี, คุณกัญญาณัฐ อึ๊งเจริญ, คุณณิจจ์รินทร์ วัฒนวรประเสริฐ, คุณปิยพล ดาอินวงศ์, คุณพลอยปภัส ขึนสันเทียะ, คุณภัทรภร แก่นเมือง, คุณรักติบูล ชาติเศรษฐกานต์ และคุณณัฐนิช เลาหะรัตนะวิบูลย์

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 7 ผลงาน  ได้แก่

  1. คุณไปรมา หวังโสม ผลงาน https://vt.tiktok.com/ZSLo7uhVF/
  2. คุณจุฑามณี มหาสวัสดิ์ ผลงาน https://www.facebook.com/reel/213964208182735
  3. คุณชลธิดา นิธิโรจน์ปัญญา ผลงาน https://vt.tiktok.com/ZSL76ArCc/
  4. คุณธนิฎฐา เอียดพวง ผลงาน https://vt.tiktok.com/ZSLT8ctxX/
  5. คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ ผลงาน https://www.tiktok.com/@nuttawithh/video/7280760228172270855
  6. คุณกรภัค สุระเสรี ผลงาน https://www.facebook.com/reel/847562646808898
  7. คุณณัฐดนัย สมัครการ ผลงาน https://vt.tiktok.com/ZSNRMtfA9/

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 7 คนได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯ พร้อมทริปท่องเที่ยวจีน ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ หรือเมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 เป็นเวลา 5 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ยังได้จัดนิทรรศการการท่องเที่ยวจีน “NIHAO CHINA” ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ถนนเทียมร่วมมิตร ภายใต้แนวคิด “ฮวงโห แยงซีเกียง และหิมะ” เพื่อสะท้อนถึงทรัพยากรทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวอันงดงามของจีน อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจีน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การสอนวาดพู่กันจีน การตัดกระดาษจีน การชิมอาหารเลิศรส แพคเกจทัวร์จีนราคาพิเศษ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: การท่องเที่ยวจีน – CNTO Bangkok