“ซีพี ออลล์” และ “มศว” ร่วมหารือแนวดำเนินโครงการ CSR

0
5910

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือแนวดำเนินโครงการ CSR ด้านวัฒนธรรมอาเซียนและภาษาเขมร ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์, อ.ดร.ณประภาพร รุจจนเวท รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์, อ.ปริญญา ฉิมบรรเลง อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน, อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์ มศว