สังคีตวาทิต ครั้งที่ 45  ในหัวข้อ  “มนต์เสน่ห์เพลงไทยเดิม”

2873

อีกหนึ่งรายการดีๆ ที่มอบให้กับชุมชนและสังคม  โดยผ่านรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 45  ในหัวข้อ  “มนต์เสน่ห์เพลงไทยเดิม” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ในการนี้ได้รับเกียรติจากนาวาโทดิเรก  กล้าหาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย มาเป็นวิทยากร  จัดโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บมจ. ซีพี ออลล์  โทร. 02-071-2085