ภาษาและวัฒนธรรมทางหนังสือของไทยในขุนช้างขุนแผน

1437

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์วรรณคดีศึกษาและศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานภาษาและวัฒนธรรมทางหนังสือของไทยในขุนช้างขุนแผน ณ ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รวบรวมและชำระต้นฉบับตัวเขียนขุนช้างขุนแผนที่สมบูรณ์ที่สุด และคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เป็นวิทยากรในการ ปาฐกถาครั้งนี้

13680623_1051041528318250_2829967350693618512_n 13876413_1051070078315395_9123721428323314936_n

13872671_1051037941651942_4360940815499396765_n 13892088_1051070214982048_6256540403276922141_n

12472506_1051038844985185_7249900359482179462_n 13872643_1051043641651372_5151840853665250562_n

13886355_1051041844984885_959622541396507508_n 13886855_1051069974982072_3433070092684972528_n

13892088_1051070214982048_6256540403276922141_n 13892258_1051043784984691_4453316933492001248_n

13876394_1051105758311827_460692090711649921_n