พ่ออ่านบ้านอุ่น ตอน สนุกกับหมากล้อม ครั้งที่ 3

0
3436

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน จัดกิจกรรมอบรมหมากล้อมในงาน “พ่ออ่านบ้านอุ่น ตอน สนุกกับหมากล้อม” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการอ่าน โดยเป็นการอบรมหมากล้อมให้กับบุตรหลานพนักงานและบุคคลภายนอก ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คน

IMG_1164 IMG_1157

 

การอบรมหมากล้อม “พ่ออ่านบ้านอุ่น ตอน สนุกกับหมากล้อม” จัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง และในครั้งนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 3 แล้ว เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของน้องๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งในสถาบันครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยบรรยากาศ การอบรมหมากล้อมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเอง ระหว่างวิทยากรกับครอบครัวผู้เข้าอบรม ภายหลังการอบรม คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม และ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

IMG_1171 IMG_1185

IMG_1189 IMG_1193

IMG_1198 IMG_1201

IMG_1209 IMG_1214