ซีพี ออลล์ ศึกษาดูงาน “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแหลมหิน” และ​ “บริษัท​ อุทัยประสิทธิ์​ จำกัด” จ.ปราจีนบุรี

0
713

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าพบ คุณพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมร่วมประชุมหารือโครงการยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ CP ALL CONNEXT ED รวมถึงโครงการ ALL SME MARKET PLACE พร้อมกันนี้ได้มอบ All magazine เพื่อส่งเสริมการอ่านและร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี อีกด้วย

โอกาสนี้คณะทำงานได้เยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแหลมหิน” ต.ไม้เค็ด อ.เมือง​ จ.ปราจีนบุรี เพื่อศึกษาดูงานโครงการสร้างนวัตกรรมทำลายขยะพลาสติก โดยมีคุณน้ำค้าง เหล็กศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ไม้เค็ด และคณะให้การต้อนรับพร้อมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเปลี่ยน “ขยะพลาสติก” ให้เป็น “น้ำมัน” เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผาศพได้เช่นกัน โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในการส่งต่อและสนับสนุนองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการ “บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น” ให้ผู้ที่สนใจมีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกัน

จากนั้นคณะทำงาน​เดินทางไปยังโรงงาน​บริษัท​ อุทัยประสิทธิ์​ จำกัด​ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี​ เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์​ภายใต้ชื่อ​ “อุทัยประสิทธิ์” รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่เป็นตำรับยาของผลิตภัณฑ์​ เพื่อหาแนวทางต่อยอดสู่โครงการ ALL SME MARKET PLACE โดยมี คุณปกเกตุ บุญภักดี ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด และพนักงานให้การต้อนรับ

โดยแนวทางหลักของบริษัทฯ​ มีต้นกำเนิดมาจากขุนอุทัยประสิทธิ์ (บุญ บุญภักดี) แพทย์หลวงประจำจังหวัดปราจีนบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งยังเป็นแพทย์ประจำตัวของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) อีกด้วย จากนั้นได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบัน บริษัท อุทัยประสิทธิ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนโบราณ มาตั้งแต่ พ.ศ.2544 นับเป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตที่ดูแลสุขภาพคนไทยมาอย่างยาวนาน