“พลังคิด” รังสรรค์เป็น “งานศิลป์” ภาพสะท้อนความตั้งใจดีจาก “ผู้ใหญ่” สู่ “เด็ก”

3636

บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันทร์นอก และโรงเรียนวัดจันทร์นอก สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อดำเนินโครงการ “พลังคิด” รังสรรค์เป็น “งานศิลป์” ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จัดแสดงงานศิลปะเด็กรวม 123 ผลงาน

 IMG_1791 IMG_1770

พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ “พลังคิด” รังสรรค์เป็น “งานศิลป์”  จัดขึ้นเมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร  โดยได้รับเกียรติจากคุณปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ใน แวดวงการศึกษา นักเขียนและนักเล่านิทานสำหรับเด็ก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก มาร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีแก่ “ศิลปินตัวน้อย” อย่างคับคั่ง อาทิ ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์  ปิ่นประทีป), ป้ากุล (รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์), เซีย ไทยรัฐ, รศ.สุพรรณี  วราทร, สุธี อารีย์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จ.ภูเก็ต, คณะผู้บริหารจากสำนักการศึกษาเมืองพัทยา, คณะผู้บริหารจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬา ฯลฯ

 IMG_1787 IMG_1803

          คุณวันทนีย์  นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยวัตถุประสงค์ของโครงการว่าจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์นอกทุกคน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านผลงานศิลปะ  …ที่พิเศษและแตกต่างจากโครงการอื่นๆ คือ ผลงานของเด็กๆ ทุกคนในโรงเรียนจะถูกคัดเลือกนำมาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและจัดพิมพ์สูจิบัตร  ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง”

IMG_1743 IMG_1734

IMG_1752 IMG_1810

ผลงานเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านกระบวนการศิลปะหลากหลายเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น  การวาดด้วยนิ้วมือ  เป่าสี  สีชอล์กน้ำมันบนกระดาษสี  สีเทียนและกดทับสีด้วยฟองน้ำ การปะติดกระดาษและสีโปสเตอร์ และอีกหลากหลายเทคนิค  ล้วนเป็นภาพสะท้อนจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด ตลอดจนศักยภาพทางด้านศิลปะของเด็กๆ ทุกคน

IMG_1828 IMG_1883

IMG_1886 IMG_1877

 

รอยยิ้มอันสดใสของเด็กๆ ทั้ง 123 คน ในวันเปิดงาน ทำให้หัวเรือใหญ่ผู้ผลักดันโครงการอย่าง อาจารย์สันทัด ตัณฑนันทน์  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันทร์นอก  รศ.มัลลิกา  ตัณฑนันทน์  ร่วมด้วยอาจารย์กนิษฐ์  กุลครรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์นอก หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

IMG_1870 IMG_1869

IMG_1842 IMG_1836