เสวนาปัญญาภิวัฒน์ – พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์สำคัญของจีน

3742

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 19  ในหัวข้อ “พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์สำคัญของจีน”  ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เศรษฐพงศ์  จงสงวน ผู้เชี่ยวชาญพุทธศาสนามหายาน   มาเป็นวิทยกร  มีผู้เข้าร่วมกว่า 110  คน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.