“ซีพี ออลล์” ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ นำกลุ่มเกษตรกรผู้พิการชาวไทยศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรไต้หวัน

2116

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ จัดโครงการศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรไต้หวัน ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรผู้พิการชาวไทย นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรในความรับผิดชอบต่อไป

สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้พิการชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรไต้หวันมีทั้งสิ้น 4 คน โดยเป็นผู้แทนจากใจดีฟาร์ม มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ 2 คน และยิ้มสู้ฟาร์ม มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 2 คน โดยขณะนี้ใจดีฟาร์มนำส่งเมล่อนมาจำหน่ายผ่าน 24Catalog ของบริษัท ซีพี ออลล์ฯ และในอนาคตฟาร์มยิ้มสู้มีแผนการที่จะนำส่งผักสดอินทรีย์มาจำหน่ายที่แม็คโคร ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์ฯ นอกจากนี้ บริษัท ซีพีออลล์ฯ โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังได้ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดจำหน่ายเมล่อนและพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ จากใจดีฟาร์ม เช่น ล็อบบี้ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม, อีเว้นท์ ฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา 4 วัน กลุ่มเกษตรกรได้ศึกษาดูงานฟาร์มเกษตร ฟาร์มสเตย์ และแหล่งเรียนรู้สำคัญในเมืองอี๋หลันหลายแห่ง อาทิ ฟาร์มโถวเชิง (Toucheng Leisure Farm), ไร่ชาชิงหยวน (Xing Yuan Farm), ฟาร์มซานฟู่ (San-Fu Leisure Farm), ตลาดอี๋หลานหนานก่วน, ฟาร์มแชงกรีลา (Shangrila Leisure Farm), มูลนิธิการศึกษาการออกแบบพื้นที่เพื่อใช้ร่วมกับผู้พิการ (Foundation of Taipei Free Space Education) เป็นต้น

ด้าน มร.โทนี่ อู ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ กล่าวว่าโครงการศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรไต้หวันจะช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมั่นว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้จะได้รับประโยชน์และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อที่จะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรในความรับผิดชอบต่อไป