CONNEXT ED มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

2295

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บมจ.ซีพี ออลล์ โดย คุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย เลขานุการคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการสังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าพบนางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา พร้อมครอบครัวผู้ประสบเพลิงไหม้ คือ น.ส.ภัทรธิดา เอียดพระพาย ม.3/1 และ ด.ญ. พัชรพร เอียดพระพาย ม.1/3 โดยบ้านของนักเรียนทั้งสองถูกไฟไหม้เสียหายไปพร้อมๆกันกับบ้านหลังอื่นๆในชุมชนตลาดสระยายโสมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โอกาสนี้ผู้แทนบริษัทฯได้นำทุนการศึกษามาส่งมอบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวของน้อง พร้อมทักทายมอบกำลังใจเพื่อฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้