“ผู้บริหารซีพี ออลล์” เยี่ยมเยียนร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง

0
3033

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2566  คุณประสิทธิ์  ฉกาจธรรม  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ  ตลอดจนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองที่วางจำหน่ายบริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาสตรีอ่างทอง   โดยมีคุณดำรงชัย ภู่สุวรรณ์  นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองเป็นองค์กรคนพิการแห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส  เมื่อปี 2563 ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักปฏิบัติการ จัดทำขึ้นเพื่อจัดสรรพื้นที่หน้าร้านแก่องค์กรคนพิการที่มีศักยภาพ  มีความพร้อม และมีผลิตภัณฑ์  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นำมาสู่การสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการสืบไป  สำหรับสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ กล้วยฉาบ มันฉาบ  เห็ดสมุนไพร ทองม้วน ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ฯลฯ ผู้สนใจอุดหนุนได้ที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาสตรีอ่างทอง หรือเพจ : ขนมบ้านลุงแดง