ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ บันไดกวี รุ่นที่ 5

0
1178

ยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ บันไดกวี รุ่นที่ 5 ทุกท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อและทำการ

  1. ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๒
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยืนยันการเข้าร่วม แบบลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๒

ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ 

———————————–

ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันการเข้าร่วมคลิกที่นี่ 

 

กรุณายืนยันผ่านเว็บไซต์และส่งเอกสารให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เท่านั้น 

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และในกรณีตัวจริงไม่สามารถเข้าร่วมหรือยืนยันการเข้าร่วมตามวันเวลาที่กำหนดได้ ทางทีมงานขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

 

ประกาศผล ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ บันไดกวี รุ่นที่ 5 (นักเรียน)

———————————————————–

ประกาศผล ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ บันไดกวี รุ่นที่ 5 (ครู/อาจารย์)

———————————————————–