ประกาศผลการตัดสินโครงการ คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ ครั้งที่ 1 ปี 2561

2758

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมมือกับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ดำเนินโครงการ คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จัก คิดวิเคราะห์และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ได้มีการดำเนินการต่อยอดประกวดผลงาน ของผู้เข้ารับการอบรม โดยผลการตัดสินมีดังนี้

สำหรับผลการตัดสินจากคณะกรรมการ

รางวัลชนะเลิศ     ไม่มีผลงานใดที่ได้รับการคัดเลือก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไม่มีผลงานใดที่ได้รับการคัดเลือก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไม่มีผลงานใดที่ได้รับการคัดเลือก
รางวัลชมเชย มีทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่
1. ทีม สำบายดีกะเจ้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
2. ทีม Boolean โรงเรียนปากเกร็ด
3. ทีม League of shadows โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

สำหรับผลการตัดสินรางวัล POPULAR VOTE

รางวัลชนะเลิศ     ไม่มีผลงานใดที่ได้รับการคัดเลือก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไม่มีผลงานใดที่ได้รับการคัดเลือก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไม่มีผลงานใดที่ได้รับการคัดเลือก
รางวัลชมเชย มีทั้งหมด 1 รางวัล ได้แก่ ทีม 1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ปล. รางวัลชมเชยทุกรางวัล จะได้ประกาศนียบัตรและกระเป๋าสะพาย ซึ่งทางทีมงานจะส่งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของท่านต่อไป และผู้ที่ส่งผลงานทุกคนจะได้ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประกวดใน โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง