ซีพี ออลล์ จัดการแสดงละครชาตรี เรื่องพระอภัยมณี ตอน “ปิดเกาะ”

4122

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเสริมคุณค่าความเป็นไทยให้สังคม ครั้งที่ 62 เป็นการแสดงละครชาตรี เรื่องพระอภัยมณี ตอน “ปิดเกาะ” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา14.00น.-16.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะครูทองใบ เรืองนนท์ ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า 100 คน