ปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

0
4120

ปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในกิจกรรมพิเศษ งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 11 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ  ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

” เรื่องของการอ่านออกเขียนได้นั้น  โดยทั่วไปเราจะเข้าใจกันว่าหมายความถึงการอ่านหนังสือออก  ออกเสียงได้  เขียนหนังสือได้  หรือไปไกลกว่านั้นก็คือสะกดคำได้  พูดได้  แล้วก็ออกเสียงได้นะครับ  แต่นั่นเป็นความเข้าใจที่แคบและเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาก  เพราะปัจจุบันนี้ คำว่า “การอ่านออกเขียนได้” นั้น กินความไปถึงเรื่องของตัวเลข  ต้องบวกเลขลบเป็น  แล้วก็จำเป็นจะต้องมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต  จะต้องมีการตระหนักในวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  เหมือนที่คุณก่อศักดิ์ได้พูดนะครับ  จะต้องสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้  และสามารถนำเอาข้อมูลต่าง ๆ นั้นมาวิเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  พูดอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้  แนวคิดของการอ่านออกเขียนได้ที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า  Functional Literacy เป็นการอ่านออกเขียนได้ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้  แค่อ่านออกเสียงได้  สะกดคำได้  เขียนได้  ไม่พออีกต่อไปแล้วครับในปัจจุบันนี้  และโลกปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับ ”

varakorn

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

เนื้อหาทั้งหมด คลิกที่นี่

คลิปเสียงฟังได้ที่นี่