ซีพีออลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการ “ปันรักให้น้อง มอบธรรม มอบทุน”

0
724

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบ กระเป๋าย่ามนักธรรมจิ๋ว เด็กวัยใสหัวใจใฝ่ธรรมะ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ปันรักให้น้อง มอบธรรม มอบทุน” แก่นักเรียนในถิ่นธุรกันดาร โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาร โดยพระครูสังฆัรักษ์ปัญญา วรปญฺญาเมธี พระธรรมวิทยากรกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ( กลุ่มธรรมะสู่ดวงใจ ) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ