“ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ซีพีออลล์มอบกล้าไม้ล็อตท้ายสุดของปี สู่…บวร…บ้าน โบสถ์ โรงเรียน ผ่านศูนย์พระมหาไถ่ท่าแร่ ไปยังโรงเรียนและชุมชนริมทะเลสาบหนองหาร จังหวัดสกลนคร

443

วันที่ 27 กันยายน 2565 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมจิตอาสาเซเว่น – อีเลฟเว่น สำนักปฏิบัติการ 2 พื้นที่ NE ร่วมพิธีส่งมอบกล้าไม้ 1,200 ต้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่, บาทหลวงชาย ขันธะโฮม ผู้อำนวยการศูนย์ พระมหาไถ่ท่าแร่, มาเซอร์มาร์ธา สกุลวิวัฒน์ รองอธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ และคุณอัยการ จำปาราช กำนันตำบลท่าแร่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมงานพิธีส่ง – รับมอบ ณ อาคาร ศูนย์คณะพระมหาไถ่ ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

โดยกล้าไม้ล็อตนี้ ถูกส่งมาจากศูนย์เพาะพันธุ์และอนุบาลกล้าไม้ ซึ่ง ซีพี ออลล์ ร่วม มทร.อีสาน วข.สุรินทร์, ชุมชนโนนนารายณ์ และโรงเรียนมหิธรวิทยา จ.สุรินทร์ เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่สีเขียว ตามแบบฉบับ “CPALL Planting Model : ปลูกป่า ปลูกอนาคต” จาก “ต้นน้ำ” คือ การสนับสนุนสร้างโรงเพาะชำเพื่อเพาะกล้าไม้ในชุมชน “กลางน้ำ” คือ การส่งมอบกล้าไม้ไปปลูกในแต่ละโครงการผ่านบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.ศรีษะเกษ และ จ.สกลนคร และอื่นๆทั่วประเทศ จนถึง “ปลายน้ำ” คือ การเก็บข้อมูล และติดตามการอยู่รอดของต้นไม้ โดย ซีพี ออลล์ มีเป้าการปลูก 164,000 ต้น ภายในปี 2565 และมีเป้าปลูกสะสมรวมจนถึงปี 2568 ทั้งสิ้น 1 ล้านต้นด้วยกัน