“ซีพี ออลล์” และ “กลุ่มประมงพื้นบ้านเทศบาลคลองใหญ่” ร่วมหารือโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

0
1812

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือกับคุณกิจจา สังข์ทอง ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านเทศบาลคลองใหญ่ ในประเด็นโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทางทะเลเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ร่วมส่งเสริมการจัดทำซั้งและปะการังเทียมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้าขนาดเล็ก โดยมีจุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และอนุบาลสัตว์ทะเล มุ่งปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของท้องทะเลไทย โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนชุมชนให้ครบทุกมิติความยั่งยืน ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing”