สำนักกิจการเพื่อสังคมฯ ประชุมหารืองานด้าน CSR และสิ่งแวดล้อม

1421

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานจากสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือและศึกษาดูงานด้าน CSR และสิ่งแวดล้อม  ที่คลังควบคุมอุณหภูมิ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง (CDC4) โดยมีคุณชไมพร พินิจสงคราม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป (CDC บางบัวทอง)  ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และการทำน้ำหมักชีวภาพ