ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์

0
3465

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดโครงการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk ในหัวข้อ “Reduce and Refuse Plastic Use @SWU” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดงาน และมีการมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าผู้มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายโกวิทยา มีพลสม ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

CR. ภาพถ่าย :ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์