“ซีพีออลล์” เข้าร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

753

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการปณิธานความดี ในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยจัดแสดงนิทรรศการโครงการด้านการศึกษาและอื่นๆ ภายใต้แนวคิด “สร้างรากแก้วให้คนไทย” พร้อมสาธิตวิธีการเล่นหมากล้อม (โกะ) จากนักเล่นหมากล้อมมือสมัครเล่น 2 คู่ ระดับฝีมือ 4-5 ดั้ง

IMG_1473 IMG_1509

IMG_1494 IMG_1546

 

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล จัดขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสรวมใจถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในช่วงเวลาที่เป็นมงคลฤกษ์ ระหว่าง ปี 2558-2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกัน 3 ปี โดยการตั้งปณิธานความดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทางอ้อม โดยจะสามารถสร้างพลังแผ่นดินในการปฏิรูปประเทศต่อไป
สำหรับพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ร่วมกันเปิดตัวโครงการ ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของบริษัทฯ โดยมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม และคุณชญาดา หนีพาล ผู้จัดการทั่วไป สำนักประสานรัฐกิจ ให้การต้อนรับ

IMG_1553 IMG_1571

IMG_1546 IMG_1461

 
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อย 1 อย่าง เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้สนใจสามารถร่วมโครงการได้โดยการตั้งปณิธานผ่านเว็บไซต์ www.panithand.com และ www.facebook.com/panithand

04 IMG_1425

07