ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสแก่เยาวชน บ้านกระบกเตี้ย

1084

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรม “สนุกกับนิทานและการอ่าน” เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการเรียนรู้ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา ที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 140 คน

กิจกรรม สนุกกับนิทานและการอ่าน จัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา อันมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านโดยมีนิทานเป็นสื่อกลาง โดยมีรศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ หรือ “ป้ากุล” นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดังให้เกียรติเป็นวิทยากร มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 140 คน

IMG_7910 IMG_7983

IMG_7915 IMG_7901

ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งมอบหนังสือนิทานแก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย โดยมีอาจารย์ธนากฤต นันทพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย เป็นผู้แทนรับมอบ

IMG_7944 IMG_7953

IMG_7964 IMG_7969

IMG_7901 IMG_7928IMG_7976 IMG_7958

IMG_7935