ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี”

3853

ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี” หนุนเยาวชนและครูอาจารย์ร่วมสืบสานมรดกไทยด้านกวีนิพนธ์ไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี คัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 94 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์

IMG_7684 IMG_7699

IMG_7722 IMG_7741

โครงการบันไดกวีจัดขึ้นระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนและครูอาจารย์เข้าใจรูปแบบฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย    มีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ สามารถสร้างผลงานกวีนิพนธ์ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ อีกทั้งต้องการส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคพิเศษในการจัดการเรียนการสอนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย โดยมี     ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 84 คน จำแนกเป็น  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  44 คน  ครูอาจารย์ 40 คน

 

IMG_7793 IMG_7729

IMG_7726 IMG_7751

สำหรับพิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน โดยได้รับเกียรติจากนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีรัตนโกสินทร์  ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์เป็นประธานเปิดงาน

IMG_7780 IMG_7781

IMG_7756 IMG_7820

ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ ทั้งกลุ่มเยาวชนและครูอาจารย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้และแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศอย่างใกล้ชิด อาทิ ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ , อดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ,  รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงมน จิตร์จำนงค์ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี 2553 อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , เจน สงสมพันธุ์ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย , ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ กวีซีไรต์ จากกวีนิพนธ์ชุด มือนั้นสีขาว , เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ จากกวีนิพนธ์ชุด แม่น้ำรำลึก , โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ กวีซีไรต์ จากกวีนิพนธ์ชุด บ้านเก่า,  พินิจ นิลรัตน์ คอลัมน์นิสต์ มือฉมัง เป็นต้น

 

IMG_7868 IMG_7822

IMG_7947 IMG_7934

IMG_7962 IMG_7978

IMG_8018 IMG_8038

IMG_8047 IMG_8058