จากบันไดกวี สู่ความสำเร็จระดับประเทศ

3395

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการโครงการบันไดกวี ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิมพ์วิภา ด้วงทอง นักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่ เยาวชนผู้ผ่านการอบรมจากโครงการค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับงานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร