การศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนและไทย เสวนาปัญญาภิวัฒน์

2769

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ การศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนและไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นวิทยกร มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.