บรรยายรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 13

1195

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อตี้จูเอี๊ยและปุนเถ้าก๋ง เทพผู้คุ้มครองบ้านและชุมชนจีนโพ้นทะเล ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยจีนและคุณสมชัย กวางทองพาณิชย์ ผู้รู้เรื่องวัฒนธรรมจีนมาเป็นวิทยกร ในการบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน  ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.