นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้

เราเป็นสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นหน่วยการดำเนินการด้าน CSR ขององค์กรเป็นหลัก โดยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 6 ถนนสามทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณได้เข้ามาใช้บริการ และเชื่อมโยงข้อมูลกับเรา

การเก็บและการใช้ข้อมูล

เราเก็บและรวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆในการปรับปรุงการบริการของเราให้กับคุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลบางอย่างที่สามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ข้อมูลนี้อาจรวมถึงหลายสิ่ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ

ชื่อ – สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
เลขประจำตัวประชาชน
ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน
Email
โทรศัพท์มือถือ
รูปภาพหน้าตรง
ระดับชั้นการเรียน
แผนการเรียน
โรงเรียน / สถานศึกษา
ที่อยู่โรงเรียน / สถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียน
ชื่อ-สกุล บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
ลายเซนต์
Cookies และข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจรวบรวมข้อมูลว่าบริการนี้มีการเข้าถึงและใช้งานอย่างไร (ข้อมูลการใช้งาน) ข้อมูลนี้อาจมีข้อมูล เช่น IP address , ประเภท browser, รุ่น browser, หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม, เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม, ระยะเวลาที่เยี่ยมชม, ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

Tracking and cookies data

เราใช้เทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

Cookies คือ ไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กหลายข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน cookies จะถูกส่งไปยัง browser ของคุณจากเว็บไซด์และติดตั้งในอุปกรณ์นั้น เพื่อรวบรวมติดตามข้อมูลและปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้ browser ของคุณปฏิเสธ cookies ทั้งหมดหรือเพื่อระบุว่าเมื่อใดที่มีการส่ง cookies อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปฏิเสธการยอมรับ cookies คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของตัวอย่างบริการของเรา

ตัวอย่าง cookies ที่เราใช้:

Session cookies เราใช้ session นี้เพื่อการบริการของเรา
Preference cookies เราใช้ preference cookies เพื่อจดจำการใช้งานและการตั้งค่าต่างๆของคุณ
Securities cookies เราใช้เพื่อความปลอดภัยของการใช้ข้อมูล
การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังนี้

1. เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

2. เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการบริการ

3. เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโอกาสต่างๆของบริการของเรา

4. เพื่อดูแลและช่วยเหลือคุณ

5. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

6. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ

7. เพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ แบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ในการดำเนินโครงการ

8. เพื่อจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ ในการเข้าร่วมโครงการ

9. เพื่อนำส่งประกันในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปยังที่อื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ในประเทศของคุณ ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากเขตอำนาจศาลของคุณ

เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฎิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีการควบคุมอย่างเพียงพอ

ข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่า การกระทำดังกล่าวมีความจำเป็น

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย
เพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย
ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

Service provider

เราอาจว่าจ้างบริษัท บุคคลภายนอกและบุคคลทั่วไปเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาในการให้บริการของเรา โดยบุคคลเหล่านี้อาจจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการพัฒนาการบริการเหล่านี้เท่านั้น และจะไม่เปิดเผยหรือใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นใด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลล์ และหรือประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการของเราก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลและอัพเดต “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านและยินดีที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ท่านต้องการรับบริการกับเรารวมถึงเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อเท็จจริงที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาจขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัครและทางบริการเสริม ซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน ทั้งนี้เราดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ ให้กับท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล เพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและเรา ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน

ขณะที่เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่เรามีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้นได้ เราอาจไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น ให้บริการสมัครโครงการกับท่านได้) ในกรณีนี้เราอาจต้องยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดกับท่าน แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอพพลิเคชันอื่นๆ การคลิกที่ลิงก์เหล่านั้นหรือการเปิดใช้การเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลที่สามสามารถรวบรวมหรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบต่อข้อความส่วนบุคคลของเขาเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

เรามีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สูญหาย, ถูกใช้, เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ถูกเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย นอกจากนี้เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พนักงาน, ตัวแทน, ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามอื่น ๆ พวกเขาจะดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ

ถ้าคุณมีบัญชีบนเว็บไซต์นี้ หรือได้แสดงความเห็น คุณสามารถร้องขอไฟล์ส่งออกของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเรา คุณสามารถร้องรอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้เช่นกัน นี่ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องเก็บสำหรับการจัดการ ข้อกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ 02-071-2909 หรือช่องทางอื่นตามที่เรากำหนดเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10/05/2563 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำแถลงนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราดำเนินการ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเสมอ