เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้

เนื่องจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ และบริษัทมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณได้เข้ามาใช้บริการ และเชื่อมโยงข้อมูลกับเรา การเก็บและการใช้ข้อมูล เราเก็บและรวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆในการปรับปรุงการบริการของเราให้กับคุณ ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมและข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ในการใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลบางอย่างที่สามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ข้อมูลนี้อาจรวมถึงหลายสิ่ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ

ชื่อ – สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
เลขประจำตัวประชาชน
ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน
Email
โทรศัพท์มือถือ
รูปภาพหน้าตรง
ระดับชั้นการเรียน
แผนการเรียน
โรงเรียน / สถานศึกษา
ที่อยู่โรงเรียน / สถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียน
ชื่อ-สกุล บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
ลายเซนต์
Cookies และข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจรวบรวมข้อมูลว่าบริการนี้มีการเข้าถึงและใช้งานอย่างไร (ข้อมูลการใช้งาน) ข้อมูลนี้อาจมีข้อมูล เช่น IP address , ประเภท browser, รุ่น browser, หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม, เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม, ระยะเวลาที่เยี่ยมชม, ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

Tracking and cookies data เราใช้เทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

Cookies คือ ไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กหลายข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน cookies จะถูกส่งไปยัง browser ของคุณจากเว็บไซด์และติดตั้งในอุปกรณ์นั้น เพื่อรวบรวมติดตามข้อมูลและปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้ browser ของคุณปฏิเสธ cookies ทั้งหมดหรือเพื่อระบุว่าเมื่อใดที่มีการส่ง cookies อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปฏิเสธการยอมรับ cookies คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของตัวอย่างบริการของเรา

ตัวอย่าง cookies ที่เราใช้:

Session cookies เราใช้ session นี้เพื่อการบริการของเรา
Preference cookies เราใช้ preference cookies เพื่อจดจำการใช้งานและการตั้งค่าต่างๆของคุณ
Securities cookies เราใช้เพื่อความปลอดภัยของการใช้ข้อมูล
การใช้ข้อมูล

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

1. เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

2. เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการบริการ

3. เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโอกาสต่างๆของบริการของเรา

4. เพื่อดูแลและช่วยเหลือคุณ

5. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

6. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ

7. เพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ แบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ในการดำเนินโครงการ

8. เพื่อจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ ในการเข้าร่วมโครงการ

9. เพื่อนำส่งประกันในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ชื่อ – สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
เลขประจำตัวประชาชน
ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน
Email
โทรศัพท์มือถือ
รูปภาพหน้าตรง
ระดับชั้นการเรียน
แผนการเรียน
โรงเรียน / สถานศึกษา
ที่อยู่โรงเรียน / สถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียน
ชื่อ-สกุล บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
ลายเซนต์
3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปยังที่อื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ในประเทศของคุณ ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากเขตอำนาจศาลของคุณ

เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฎิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีการควบคุมอย่างเพียงพอ ข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ข้อกำหนดทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่า การกระทำดังกล่าวมีความจำเป็น

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย
เพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย
ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

เราอาจว่าจ้างบริษัท บุคคลภายนอกและบุคคลทั่วไปเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาในการให้บริการของเรา โดยบุคคลเหล่านี้อาจจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการพัฒนาการบริการเหล่านี้เท่านั้น และจะไม่เปิดเผยหรือใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นใด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลล์ และหรือประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการของเราก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลและอัพเดต “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านและยินดีที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ท่านต้องการรับบริการกับเรารวมถึงเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อเท็จจริงที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาจขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัครและทางบริการเสริม ซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน ทั้งนี้เราดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ ให้กับท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล เพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและเรา ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน

ขณะที่เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่เรามีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้นได้ เราอาจไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น ให้บริการสมัครโครงการกับท่านได้) ในกรณีนี้เราอาจต้องยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดกับท่าน แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอพพลิเคชันอื่นๆ การคลิกที่ลิงก์เหล่านั้นหรือการเปิดใช้การเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลที่สามสามารถรวบรวมหรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบต่อข้อความส่วนบุคคลของเขาเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

เรามีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สูญหาย, ถูกใช้, เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ถูกเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย นอกจากนี้เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พนักงาน, ตัวแทน, ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามอื่น ๆ พวกเขาจะดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ

ถ้าคุณมีบัญชีบนเว็บไซต์นี้ หรือได้แสดงความเห็น คุณสามารถร้องขอไฟล์ส่งออกของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเรา คุณสามารถร้องรอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้เช่นกัน นี่ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องเก็บสำหรับการจัดการ ข้อกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ 02-071-2909 หรือช่องทางอื่นตามที่เรากำหนดเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้าน   การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูล ระงับ หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมกับท่านได้

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ ของบริษัทแต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก

Terms and conditions of use the Website CSRCPALL.COM
1. ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS
Welcome to Website CSRCPALL.com Online provides Service to you, subject to the following Terms and Conditions, which may be updated by us from time to time without notice to you. You are required to strictly adhere with these terms and conditions at all time.
2. SUBSCRIPTION TERMS
To provide the member account of the Service to you, you agree to: (a) provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the Service’s subscription form and (b) maintain and promptly update the subscription data to keep it true, accurate, current and complete at all time. If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or MWEB has reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, CSRCPALL has the right to suspend or terminate your account without notice and refuse to provide any and all current or future CSRCPALL’s services to you. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password and account, and are fully responsible for all activities that occur under your password or account.
3. PRIVACY POLICY
Message Centre is committed to protect the security of your personal information. We use a variety of security technologies and procedures to help protect your personal information from unauthorized access, use, or disclosure.
4. Limitation of use of the Service
4.1 CSRCPALL uses the international standard security to carefully protect the security of your personal information that you have transmitted, posted or published through the computer evaluation, which controls the operation of the Service. Moreover, for the security of your and others personal information and the use of the Service in an orderly manner, you must not engage in any acts which might infringe personal rights or others rights of a third party, and/or the intellectual property rights of CSRCPALL or a third party, neither to engage in any acts prohibited by these terms and conditions. In the event that such personal information is damaged and/or lost as a result of whatever causes including (but not limited to) hacking or force majeure, CSRCPALL has no obligation to be responsible for any and all losses and damages incurred thereby. Furthermore, CSRCPALL reserves the rights to delete, suspend (temporarily or permanently), publish or verify your personal information at any time as required by laws, or for protection and prevention any rights, properties or benefit of CSRCPALL and the third party, or for other purposes without prior notice, and in no event shall CSRCPALL be liable to any and all damages incurred thereby.
4.2 This Service is provided for individual only. Use of the Service for commercial purpose or resell the Service without written permission shall be deemed to violate these terms and conditions of use. You agree that all information, data, text, software, music, sound, photographs, graphics, video, messages or other materials (“Content”), whether publicly posted or privately transmitted, are the sole responsibility of yours or of the person from which such Content originated. CSRCPALL does not guaranty the accuracy, integrity or quality of such Content. You agree not to;
a. upload, post, email, transmit or otherwise make available any unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, “junk mail,” “spam,” “chain letters,” “pyramid schemes,” or any other form of solicitation. b. collect or store personal data or email address of other persons without permission. c. forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any Content transmitted through the Service; d. upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, tortious, defamatory, vulgar, obscene, libelous, invasive of another’s privacy, hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable; e. upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights (“Rights”) of any party; f. upload, post, email, transmit or otherwise make available any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment; g. interfere with or disrupt the Service or servers or networks connected to the Service, or disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Service; h. upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that you do not have a right to make available under any law or under contractual or fiduciary relationships.
5. Copyrights and licensing
All contents, photographs, images, pictures, sounds and all other materials of the Service, include but are not limited to trademarks, service marks, names, trade names, patent, know-how and any intellectual properties of the Service are exclusively owned by CSRCPALL. You must not infringe the said intellectual property rights of CSRCPALL. CSRCPALL reserves the rights to promptly prosecute to the maximum extent of the applicable laws to any person who infringe such terms and conditions.
6. Modification and alteration
6.1 CSRCPALL reserves the rights to change, modify or alter the terms and conditions contained herein at any time as appropriate. Your continued use of the Service affirms your agreement to comply with these terms and conditions and any changes.
6.2 CSRCPALL reserves the right to change, alter, modify and temporarily or permanently suspend the Service at any time without prior notice, and CSRCPALL is not responsible for any losses or damages incurred thereby.
7. Limitation of liabilities
In case there is/are any losses or damages arising out of the use of the Service or the infringement of any terms or conditions contained herein by any person such as posting and publishing any prohibited Contents etc., in no event shall CSRCPALL be liable to you or the damaged person in any and all losses and damages incurred thereby, and you are solely responsible for such losses and damages yourself. You agree to waive your rights to claim for any damages and losses incurred thereby from CSRCPALL. Moreover you hereby agree to indemnify and hold CSRCPALL free from any claims or prosecutions for losses or damages of whatever nature and howsoever incurred by the use of the Service.
8. Warranty
The Service is provided with free of charge and therefore on an “AS IS” basis, without warranty of any kinds, including without limitation to the warranties that the Service and any Contents posted and published through the Service are (a) perpetually posted and published at any time (b) correct, complete, free of defects or merchantable for a particular purpose, whether in technical or otherwise (c) appropriate (whether in any forms) for ordinary persons and (d) non-infringement, you are borne to the entire risks as to satisfactory quality and performance of the Service. If the Service cause any damages to you or a third party, CSRCPALL is not liable to you and a third party in all respects.
9. Advertising
Any deals and agreements pertaining to advertisement, promotion, sale of products, providing the services, payment terms and delivery terms of such products or services which are posted through the Service, including any warranty or representation terms associated with such deals and agreements are solely responsible between you and such advertiser, seller and buyer. MWEB shall not be responsible or liable for any loss or damage of any sort incurred as the result of such deals and agreements made through the Service.
10. Cancellation of the Service
10.1 CSRCPALL is entitled to cancel, cease or suspend (temporarily or permanently) the Service if you fail to comply with or try not to comply with any terms and conditions herein.
10.2 You agree that your account becomes inactive if you do not sign in for 45 days. Once your account becomes inactive, CSRCPALL reserves the right to delete and stop receiving and storing all messages, folders, and contacts in your account, but the account name is still reserved. If your account is in a frozen state, you have to re-activate your account before continue to use.
10.3 CSRCPALL reserves the right to terminate and delete all messages, folders, and contacts in your account immediately without prior notice if your account stays inactive for a period longer than 90 days.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบน เว็บไซต์ CSRCPALL.COM
1. การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ CSRCPALL.COM
ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ CSRCPALL.COM ให้บริการเว็บไซต์ แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา
2. ข้อกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก
ในการเปิดบัญชีสมาชิกให้แก่ท่าน ท่านตกลงที่จะ (ก) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับตัวของท่านเองในแบบสมัครสมาชิก (ข) คงไว้ซึ่งความถูกต้องและเป็นจริงของข้อมูลของท่าน รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ในการลงทะเบียนหากท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากบริษัทมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าว และปฏิเสธที่จะให้บริการใดๆ ของบริษัทแก่ท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน
3. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุด โดยปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
4. ข้อจำกัดการใช้บริการ
4.1 บริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes) ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของบริการ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ใช้บริการรายอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายและ/หรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าวทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทสงวนสิทธิที่จะลบ (delete) ทำให้หยุดชั่วคราวหรือถาวร หรือนำเสนอและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาตามความต้องการของกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลภายนอก หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 บริษัทให้บริการแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น การใช้บริการเพื่อการค้า หรือการขายบริการต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือถือเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น ท่านได้ตกลงยินยอมว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูล เนื้อหา ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดแต่ผู้เดียว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”) ซึ่งท่านได้ส่งเข้ามาไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกส่งมาจะอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลผู้ริเริ่มนั้น บริษัทจะไม่รับประกันในความถูกต้องสมบูรณ์และคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
ก. ใช้บริการเพื่อการทำจดหมายลูกโซ่ จดหมายโฆษณา จดหมายที่มีข้อความไม่เป็นที่ต้องการ ทั้งทางด้านการค้าหรืออื่นๆ
ข. เก็บหรือสะสมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับความยินยอม
ค. สร้างหลักฐานหรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปลอม หรือกระทำการใดๆ ก็ตาม เพื่อหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของข้อความและผู้ส่งข้อความนั้น
ง. ส่งเนื้อหาผ่านบริการโดยผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม สร้างความเสียหาย ลามก หยาบโลนหรือเป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่น
จ. ส่งเนื้อหาใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นของบุคคลหรือสถาบันอื่นรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่างๆ
ฉ. ส่งเนื้อหาใดใดที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย
ช. ขัดขวาง แทรกแซง หรือรบกวนเครือข่ายของบริการ หรือฝ่าฝืนข้อบังคับ นโยบาย หรือการปฏิบัติของเครือข่ายนั้น
ซ. พยายามฝ่าฝืนเข้าสู่บริการของบัญชีผู้อื่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของบริการ โดยมิได้รับอนุญาต หรือ รบกวนการใช้งานของสมาชิกอื่น
5. ลิขสิทธิ์และการอนุญาต
บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบริการ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ท่านต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
6.1 บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใชับริการนี้เมื่อใด และอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าท่านที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย
6.2 บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และระงับบริการไว้ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
7. ข้อจำกัดความรับผิด
หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ หรือจากการละเมิดระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ไม่ว่าโดยบุคคลใด เช่น การเขียนและเผยแพร่ข้อความที่ต้องห้าม บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่าน และ/หรือบุคคลผู้เสียหายนั้น ท่านต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ท่านต้องปกป้องมิให้บริษัทต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากบริการนี้ รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
8. การรับรอง
บริการนี้จัดให้มีขึ้นโดยปราศจากค่าสิทธิและอยู่บนพื้นฐาน “ที่เป็นอยู่” (as is basis) โดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัทไม่รับรองว่าบริการและเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านบริการจะ (ก) สามารถทำงานหรือเผยแพร่ได้ตลอดเวลา (ข) ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคนิคหรือด้านใดก็ตาม (ค) มีความเหมาะสม (ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม) สำหรับบุคคลทั่วไป (ง) ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ผู้ใช้บริการต้องรับความเสี่ยงจากคุณภาพและผลจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากบริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือบุคคลใดก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น
9. การโฆษณา
ความตกลงใดๆ เกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขายสินค้า การให้/รับบริการ การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้าหรือบริการที่แสดงผ่านบริการของบริษัท รวมทั้งความตกลงใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไข การรับประกัน หรือการนำเสนอการประชาสัมพันธ์จะอยู่ในความรับผิดชอบระหว่างท่านกับผู้โฆษณา ผู้ขาย สินค้าและบริการเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความตกลงดังกล่าว
10. การยกเลิกบริการ
10.1 บริษัทมีสิทธิยกเลิก หรือระงับการให้บริการไว้ชั่วคราวหรือถาวร หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด
10.2 บริษัทสามารถที่จะลบอีเมล์ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีสมาชิกของท่านออก และปิดการรับอีเมล์จากบุคคลอื่นที่อาจจะส่งถึงท่าน หากท่านไม่ได้เข้ามาใช้งานอีเมล์ของท่านผ่านบริการเป็นเวลา 45 วัน แต่ชื่อบัญชีของท่านจะยังคงอยู่ โดยท่านกลับสู่สภาวะเดิม (Re-activate) ได้ โดยการกลับเข้ามาใช้บริการอีกครั้ง
10.3 บริษัทสามารถยกเลิกบริการ และลบข้อมูลเนื้อหาในบริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านไม่เข้ามาใช้งานอีเมล์เป็นเวลาเกินกว่า 90 วัน

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Email Address: privacy@cpall.co.th

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นหน่วยการดำเนินการด้าน CSR ขององค์กรเป็นหลัก โดยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Email Address: dpc_csr@cpall.co.th

ข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10/05/2563 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำแถลงนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราดำเนินการ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเสมอ

ทั้งนี้หากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เลื่อนการมีผลใช้บังคับออกไป ให้ถือว่าเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เลื่อนการบังคับใช้ออกไป โดยให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ