“ซีพี ออลล์” อบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานหนังสือทำมือ หนังสือทำเอง

3726

ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่องนิทานหนังสือทำมือ หนังสือทำเอง ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า 100 คน

IMG_8881 IMG_8879

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และอาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเขียนหนังสือสำหรับเด็ก การวาดภาพประกอบสำหรับเด็ก รวมถึงการเขียนเรื่องเพื่อจัดทำหนังสือเล่มเล็ก โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ

 

IMG_8887 IMG_8892

IMG_8900 IMG_8907

IMG_8912 IMG_8914

IMG_8918 IMG_8916

IMG_8919 20150707_091734