ซีพี ออลล์ มอบทุน ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว รุ่น ๒

0
3489

ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอิ่มสะดวกเซเว่นอีเลฟเว่น มอบทุนการศึกษาโครงการพุทธศาสนา “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว รุ่น ๒” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สอบผ่านหลักสูตรนักธรรมตรี ด้วยการคัดเลือกจาก 80 คลัสเตอร์ (คลัสเตอร์ละประมาณ10 ทุน) ซึ่งในปีนี้มอบทุนจำนวน 800 ทุนๆละ 700 บาท นับรวมทั้ง 2 รุ่น บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาไปทั้งสิ้น จำนวน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) หรือ 1,500 ทุน

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความเป็นมาโครงการ “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว” และ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานในพิธี รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดกรุงเทพมหานคร ๘๐ เครือข่ายๆ ๓ คน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างสืบเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชนหลายแห่ง เพื่อรังสรรค์โครงการต่างๆ โดยครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป