ซีพี ออลล์ ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” กับโรงเรียนอนุบาลทับสะแก และเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน

889

วันที่ 6 ตุลาคม 2563  คุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” โดยมีกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก โรงเรียนทิปราษฎร์พิทยา โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ และ โรงเรียนบ้านนาโป่ง ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้มีผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน อาทิ “มูลนิธิเกาะสีเขียว” เกาะสมุย และอาสาสมัครท้องถิ่นท้องถิ่นรักษ์โลก เกาะพะงันให้ความสนใจ Model “ต้นกล้าไร้ถัง” เพื่อนำแนวคิดการจัดการขยะ กลับไปใช้กับพื้นที่ตนเองต่อไป