ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2016

878

ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2016 ในหัวข้อ “นวัตกรรมห้องสมุดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” จัดโดย สำนักอุทยานการเรียนรู้ หน่วยงานภายในสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

IMG_0011 IMG_0015

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา การอ่านการเรียนรู้ มากว่า 20 ปี และได้ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอกจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มนวัตกรรมและการพัฒนาห้องสมุด เพื่อจะได้ปรับปรุงให้กับกิจกรรมด้านห้องสมุดให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

IMG_0018 IMG_0033

IMG_0035 IMG_0042

IMG_0046 IMG_0047

IMG_0051 IMG_0048