ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2016

0
725

ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2016 ในหัวข้อ “นวัตกรรมห้องสมุดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” จัดโดย สำนักอุทยานการเรียนรู้ หน่วยงานภายในสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

IMG_0011 IMG_0015

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา การอ่านการเรียนรู้ มากว่า 20 ปี และได้ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอกจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มนวัตกรรมและการพัฒนาห้องสมุด เพื่อจะได้ปรับปรุงให้กับกิจกรรมด้านห้องสมุดให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

IMG_0018 IMG_0033

IMG_0035 IMG_0042

IMG_0046 IMG_0047

IMG_0051 IMG_0048