“ตลาดนัด ซีพี ออลล์ฯ ครั้งที่ 2” สร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มคนพิการ

0
11363

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3 (RE) ร่วมกันดำเนินโครงการ “ตลาดนัด ซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส (Giving Space Fair)” จัดสรรพื้นที่บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าต่าง ๆ ของกลุ่มผู้พิการ กลุ่มเปราะบางที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจำหน่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นไปตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing Opportunities” ของซีพี ออลล์ เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

สำหรับพิธีเปิดโครงการครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางแสน สาย1 (หาดวอนนภา) จังหวัดชลบุรี เวลา 08.00 น. โดยมีคุณพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักปฏิบัติการ 3 (RE) และคุณจันจิรา ไทยบัญฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน โดยมีสมาชิกสภาคนพิการทุกประเภท จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้สภาคนพิการทุกประเภท จังหวัดชลบุรี ร่วมด้วยเครือข่าย 5 แห่ง ประกอบด้วย 1.ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี 2.บ้านคนพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคมจังหวัดชลบุรี 3.มูลนิธิออทิสติกจังหวัดชลบุรี 4.ชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาจังหวัดชลบุรี 5.ชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาบางละมุงจังหวัดชลบุรี นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาจำหน่าย อาทิ ทองม้วนบ้านคนพิเศษ ขนมครกสูตรโบราณ น้ำสมุนไพร เสื้อถักโคเชต์ ผ้าทอมือซาโอริ ฯลฯ ขอเชิญผู้สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางแสน สาย 1 (หาดวอนนภา) จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-19.00 น.