พิธีเปิดและฝากตัวเป็นศิษย์ “ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อน” ปีที่ 16

5161

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีเปิดและฝากตัวเป็นศิษย์ในโครงการ “ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อน” ปีที่ 16 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯในครั้งนี้ และคุณพีรฐศักดิ์ ศักดิ์ติยปราการ ทำพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ โดยกิจกรรมการเรียนการสอน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1111C