พิธีมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อนปีที่ 16

2477

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการ “ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อน” ปีที่ 16 โครงการ All Art For Kids ครั้งที่ 10 และโครงการค่ายการ์ตูนหรรษา สำหรับบุตรหลานพนักงาน ปีที่ 10 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคุณไพบูลย์ เอี่ยมแสงชัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิด พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและมอบทุนการศึกษา ร่วมกับคุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ลานโถง ชั้น1 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ