“ซีพี ออลล์ × พม.” ออกบูธประชาสัมพันธ์ระบบ ESS

578

วันนี้ (20 มิ.ย. 2567) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกบูธประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS Help Me) บริเวณชั้นล็อบบี้ อาคารเดอะธารา ระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. เพื่อเชิญชวนพนักงานสแกนเพิ่มเพื่อนและประชาสัมพันธ์ระบบ : ESS Help Me ให้รับรู้ในวงกว้าง เพื่อลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉุกเฉิน

ทั้งนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท

สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่สนใจระบบดังกล่าว สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ตาม Link นี้ https://lin.ee/8Lz2McG

หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้ได้เลย