ซีพี ออลล์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครนครราชสีมา

0
3191

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 คุณวันทนีย์  นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  คุณขจรฤทธิ์  รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร  และคุณสุจิตร สุวภาพ เลขานุการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และที่ปรึกษาห้องสมุดชวลิต ธนะชานันท์ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมาและเครือข่ายต่อไป

IMG_0515 IMG_0493

IMG_0496 IMG_0464

IMG_0465 IMG_0466

IMG_0469 IMG_0474

IMG_0463 IMG_0452

IMG_0513