“ซีพี ออลล์” หนุนโรงเรียน บ้าน และชุมชน ขับเคลื่อนสังคมแห่งการอ่านอย่างยั่งยืน

972

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือโรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ “โรงเรียน บ้าน และชุมชนรักการอ่าน” หนุนครูอาจารย์  ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนแก่เยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง 120 คน

IMG_5959

IMG_5948 IMG_5950

IMG_5960 IMG_5968

โครงการ “โรงเรียน บ้าน และชุมชนรักการอ่าน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาอุทิศ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิระพันธ์ นามชวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ เป็นประธานเปิดงาน  และมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง  ครูอาจารย์  ตลอดจนผู้นำชุมชน เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 120  คน

IMG_5977 IMG_6008

IMG_6009 IMG_6080

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์  ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนสืบไป  ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วยมหัศจรรย์แห่งการอ่าน โดย คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย,  การนำหนังสือสู่เด็ก การนำเด็กสู่หนังสือ โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  หรือ “ป้ากุล” นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง, WORKSHOP เราเป็นบ้านรักการอ่าน ชุมชนรักการอ่านอย่างไร   โดย คุณวันทนีย์  นามะสนธิ , มารู้จักหมากล้อมกันเถอะ โดย วิทยากรจากฝ่ายกิจกรรมหมากล้อม สำนักกิจกรรมสังคม บมจ.ซีพี ออลล์

IMG_6027 IMG_6025

IMG_6029 IMG_6028

IMG_6009