ซีพี ออลล์ ร่วมงานมอบรางวัลการประกวด “Greener Bangkok Hackathon 2022″ แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า”

0
646

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเข้าร่วมงานมอบรางวัล “Greener Bangkok Hackathon 2022 แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า” งานประกวดการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว


โดยการร่วมคิดและเสนอวิธีใหม่ ๆ ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ประชากรสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ใน 15 นาที ภายในงานรับเกียติจาก รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผศ.นิรมล​ เสรีสสกุล​ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนา​เมือง​ (UDDC)


ผศ.ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย คุณ Eric Arndt Director Asia Regional Office, The Rockefeller Foundation และ คุณพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เข่าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม Amber ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา

สำหรับโครงการที่มีความโดดเด่น และ “รางวัลชนะเลิศประเภทเน้นผลลัพธ์ด้านการออกแบบ กลุ่มบุคคลทั่วไป” ด้วยผลงาน “CONVENIENCE PARK” ทีม “ร้านสะดวกสวน” อาจารย์ 2 ท่าน จาก ม.ศิลปากร และ มทร.ธัญบุรี
และ “รางวัลชนะเลิศประเภทเน้นผลลัพธ์ด้านกลไกและการบริหารจัดการ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา” ผลงาน “เหนื่อยเมื่อไร ก็แวะมา” ทีม “สวนพร้อมก่อ สุดหล่อพร้อมยัง” นิสิตคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ
โดยไอเดียผู้ชนะการประกวดจะเป็นแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครภายในปี 2570 โดยภาครัฐและภาคเอกชนจับมือกันเพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาและขยายผลข้อเสนอสู่การปฏิบัติจริงในอนาคตต่อไป

ขอบคุณรูปภาพจากสำนักข่าวพลังปวงชน (อินนิวส์ ออนไลน์)